Smluvní pojišťovny


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna


Ošetření cizinců – občanů členských států Evropské unie – dle platných právních předpisů
Ošetření cizinců – občanů ostatních států – za přímou úhradu


Privátní ošetření občanů ČR (pojištěnců zdravotních pojišťoven) mimo pravidelné ordinační hodiny, o sobotách, nedělích a svátcích, návštěvní služba – za smluvně dohodnuté poplatky, na základě písemné smlouvy.