Očkovací centrum - COVID-19


Naše pracoviště je od ledna 2021 zařazeno do sítě pracovišť očkujících proti nemoci COVID-19 jako vakcinační centrum II. typu, smlouvy jsou uzavřeny s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213 (IČP pracoviště 41 418 962, odbornost 962). Očkování je bezplatné, hrazené příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Ordinační hodiny očkování proti COVID- 19 jsou denně od 12 do 17 hodin. Na očkování musíte být objednáni.

Termín očkování si rezervujte výhradně přes celostátní rezervační systém na adrese https://crs.uzis.cz/, https://registrace.mzcr.cz nebo https://rezervace.mzcr.cz. Klienti nad 70 roků věku a pedagogové mohou pro rezervaci využít bezplatnou krajskou asistenční linku (+420) 800 600 444 nebo celostátní informační linku 1221.

TERMÍN OČKOVÁNÍ NELZE REZERVOVAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH ANI EMAILECH NAŠÍ AMBULANCE.

Váš termín může být naší koordinátorkou očkování změněn (posunut dopředu i dozadu), tato změna Vám bude oznámena telefonicky i textovou zprávou.

Očkování chronicky nemocných osob s vybranými diagnózami od 24.3.2021 - při registraci v centrálním rezervačním systému (viz výše) zadává pacient u nás léčený následující kód: JJPIMIJH. Pacienti, kteří jsou léčeni na naší ambulanci, nemusí při očkování na našem pracovišti předkládat lékařskou zprávu. Poslední lékařskou zprávu od nás musí předložit při očkování v jiném očkovacím centru. V současné době se očkování týká pacientů s těžkým astmatem - tedy momentálně velmi omezeného počtu pacientů.

Informace pro pacienty:

 • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
 • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
 • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

Bližší informace k očkování naleznete v informačním letáku Ministerstva zdravotnictví:

V současné době očkujeme očkovací látkou COMIRNATY firem Pfizer/BioNTech, očkovací látkou VAXZEVRIA - COVID-19 VACCINE firmy AstraZeneca a očkovací látkou COVID-19 VACCINE MODERNA. Informace o těchto vakcínách si můžete přečíst na webu Evropské agentury pro léčivé přípravky:

Pro urychlení procesu očkování si můžete vytisknout a doma vyplnit dotazník, který na první očkování přineste s sebou - ke druhé dávce očkování již není třeba dotazník znovu vyplňovat:

Informace týkající se očkování u alergiků průběžně doplňujeme.

Lékaři provádějící očkování:

 • MUDr. Jana Karásková
 • MUDr. Lucia Verčimáková
 • MUDr. Marie Trynerová
 • MUDr. Pavel Štál
 • MUDr. Miloš Starý
 • MUDr. Marie Plaňanská

Kontakty na očkovací centrum COVID-19:

 • telefon (+420) 354 541 140 - NA TOMTO ČÍSLE NELZE PROVÁDĚT OBJEDNÁVKY, JE URČENO JEN PRO NEZBYTNÉ KONZULTACE
 • email