Očkovací centrum - COVID-19


Naše pracoviště je od ledna 2021 zařazeno do sítě pracovišť očkujících proti nemoci COVID-19 jako vakcinační centrum II. typu, smlouvy jsou uzavřeny s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213 (IČP pracoviště 41 418 962, odbornost 962). Očkování je bezplatné, hrazené příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Ordinační hodiny očkování proti COVID- 19 jsou denně od 12 do 17 hodin. Na očkování musíte být objednáni.

Termín očkování si rezervujte výhradně přes celostátní rezervační systém na adrese https://crs.uzis.cz/, https://registrace.mzcr.cz nebo https://rezervace.mzcr.cz. Klienti nad 70 roků věku a pedagogové mohou pro rezervaci využít bezplatnou krajskou asistenční linku (+420) 800 600 444 nebo celostátní informační linku 1221.

TERMÍN OČKOVÁNÍ NELZE REZERVOVAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH ANI EMAILECH NAŠÍ AMBULANCE.

Váš termín může být naší koordinátorkou očkování změněn (posunut dopředu i dozadu), tato změna Vám bude oznámena telefonicky i textovou zprávou.

Očkování chronicky nemocných osob s vybranými diagnózami od 24.3.2021 - při registraci v centrálním rezervačním systému (viz výše) zadává pacient u nás léčený následující kód: JJPIMIJH (platnost kódu je prodloužena do 15. června 2021). Pacienti, kteří jsou léčeni na naší ambulanci, nemusí při očkování na našem pracovišti předkládat lékařskou zprávu. Poslední lékařskou zprávu od nás musí předložit při očkování v jiném očkovacím centru.

Informace pro pacienty:

 • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
 • Kód má omezenou platnost, a to do 15. června 2021 (platnost kódu pro osoby s chronickým onemocněním byla prodloužena).
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
 • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

Bližší informace k očkování naleznete v informačním letáku Ministerstva zdravotnictví:

V současné době očkujeme očkovací látkou COMIRNATY firem Pfizer/BioNTech. Informace o těchto vakcínách si můžete přečíst na webu Evropské agentury pro léčivé přípravky:

Pro urychlení procesu očkování si můžete vytisknout a doma vyplnit dotazník, který na první očkování přineste s sebou - ke druhé dávce očkování již není třeba dotazník znovu vyplňovat:

Informace týkající se očkování u alergiků průběžně doplňujeme.

Lékaři provádějící očkování:

 • MUDr. Jana Karásková
 • MUDr. Lucia Verčimáková
 • MUDr. Marie Trynerová
 • MUDr. Pavel Štál
 • MUDr. Miloš Starý
 • MUDr. Marie Plaňanská
 • MUDr. Alena Dolejšová
 • MUDr. Jaroslava Karasová

Kontakty na očkovací centrum COVID-19:

 • telefon (+420) 354 541 140 - NA TOMTO ČÍSLE NELZE PROVÁDĚT OBJEDNÁVKY, JE URČENO JEN PRO NEZBYTNÉ KONZULTACE
 • email