Kontaktní informace


ImunoSantana spol. s r.o. IČ 25687794, DIČ CZ25687794
smluvní vztah - veřejné zdravotní pojištění: IČZ 41 418 000, IČP 41 418 245
odbornost poskytované péče: 207, smluvní pojišťovny 111, 201, 205, 207, 211, 213
společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 61253
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydáno Krajským úřadem Karlovarského kraje pod č.j. 891/ZD/12-5, 889/ZD/14-4, 889/ZD/14-5

sídlo firmy: 181 00 Praha 8, Eledrova 695/66
místo provozování: Vila Flora, Májová 582/19
350 02 Cheb

Adresa ordinace
Vila Flora
Májová 582/19 (zobrazit na mapě)
350 02 Cheb

Web
www.imunosantana.com / www.impfzentrum.eu

Objednávky

  • vyšetření a konzultace: výjimečně telefonicky v době 8-12 hodin a 13-15 hodin na telefonu (+420) 354 432 704
  • recepty: uvádějte vždy kód vaší zdravotní pojišťovny
  • očkování: (více informací o očkovacím centru a očkování proti COVID-19)
  • ordinace denně - viz ordinační hodiny

Dovolujeme si požádat naše klienty, aby v maximální možné míře využívali objednávky termínů a receptů e-mailem. Nemůžeme zaručit, že bude přijat každý telefonický hovor k sestře. Na telefonních číslech lékařů nelze provádět objednávky. Při objednávce termínu e-mailem uveďte vždy jméno, příjmení, rok narození a Váš telefon. Termín, který vám bude obratem zaslán, je závazný a lze ho změnit pouze výjimečně.

Přímé spojení na lékaře - na těchto kontaktech NELZE provést objednávky, využijte prosím výše zmíněné adresy:

  • MUDr. Pavel Štál: tel. (+420) 354 595 555,
  • MUDr. Marie Trynerová: tel. (+420) 354 595 556
  • MUDr. Lucia Verčimáková, tel. (+420) 354 595 556,
  • fax: (+420) 354 595 557